QGIS w inwentaryzacji przyrodniczej

QGIS w inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzacja przyrodnicza w QGIS to szkolenie przeznaczone dla osób wykonujących opracowania przyrodnicze. Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w programie QGIS. W trakcie szkolenia główny nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne, natomiast teorię ograniczamy do niezbędnego minimum. 
Swoim zakresem obejmuje kwestie istotne przed przystąpieniem do pracy w QGIS, przegląd instytucji przydatnych w gromadzeniu danych dla inwentaryzacji środowiska oraz pozwala zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wykonania opracowania w QGIS.
– Wersja QGIS 3.22 Białowieża 

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę, jak:

  • wczytać dane z ośrodka (zarówno w formie skanów map jak i wektorowej: DXF, GML, SHP)
  • wczytać dane z zewnętrznych źródeł (WMS i WFS), rastry
  • stworzyć materiały kartograficzne do inwentaryzacji przyrodniczej (np. mapa lokalizacji obiektów hydrotechnicznych)
  • narysować plan z użyciem narzędzi zaawansowanej edycji w QGIS oraz nadać mu odpowiednia symbolizację
  • dokonać obliczeń (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna)
  • wygenerować mapę – załącznik graficzny do opracowania

Zobacz program szkolenia

Aby uzyskać dostęp do szkolenia postępuj według następujących kroków: 
Złóż zamówienie -> Przejdź do kasy -> Załóż konto i zamów kurs -> Zrealizuj płatność ->
-> Otrzymasz potwierdzenie mailowe założenia konta i uzyskasz bezterminowy dostęp do szkolenia 

Zamówienie

1463.70

PLN

Zamów
GIS Support Sp. z o.o.
Konrada Wallenroda 2f/3.09 20-607 Lublin

tel. 570 979 682

info@gis-support.pl